Geloof juist op je werk

Wie heeft bedacht dat je het geloof achter de voordeur moet houden? Tim Keller in ieder geval niet. De kerk moet christenen juist toerusten om het geloof te betrekken op hun werk.

Christenen krijgen vaak te horen dat ze hun waarden en hun geloof buiten de publieke sfeer moeten houden, omdat ze anders hun opvattingen opleggen aan anderen. Dat gaat natuurlijk uit van de verkeerde gedachte dat het mogelijk is om je werk te doen zonder je te baseren op geloofsopvattingen die voortvloeien uit een samenhangend wereldbeeld.

De ironie van een dergelijke opvatting is dat wanneer je mensen vertelt dat ze hun geloof achter de voordeur moeten houden, je in feite je eigen geseculariseerde ideeën over geloof en samenleving oplegt aan christenen. De kerk zou christenen moeten toerusten om hun geloof niet buiten hun werk te houden, maar juist de consequenties van het christelijk geloof voor hun werk te doordenken.

Tim Keller in Een aansprekend evangelie, Van Wijnen

Laat een reactie achter