“Bijbel koppelen aan actualiteit”

Door: Leo Polhuijs, Deventer

Ds.  Karel Hazeleger neemt op zondag 9 januari afscheid in Ommen. Hij diende er de Hervormde gemeente vanaf 2013. Komende zondag, 16 januari, doet hij intrede in de Hervormde Gemeente Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Hazeleger kent zijn nieuwe gemeente al een beetje. “Ik ging er de afgelopen jaren als gastpredikant regelmatig voor, wat ik trouwens ook in een aantal andere plaatsen doe. Niet dat ik Westerhaar-Vriezenveensewijk echt goed ken. Dat komt pas als ik eenmaal ben bevestigd. Twee jaar terug ben ik al eens gepolst, toen heb ik het afgehouden. Nu hebben ze me gewoon direct beroepen. Ik heb altijd met plezier in Ommen gewoond en bovendien had de kerk net een herstructurering achter de rug. Na het vertrek van mijn collega was ik er nog de enige predikant. Gelukkig kreeg ik op mijn verzoek tijd om collega Henry Dorgelo in te werken en kan ik met een gerust hart weg. Westerhaar-Vriezenveensewijk is overigens al drie jaar vacant. Roeping is misschien een groot woord, maar ik heb wel leiding ervaren in deze weg.” 

Verschillen

Hazelegers nieuwe gemeente verschilt in behoorlijk van Ommen. “Met zo’n vijftienhonderd leden heeft Westerhaar-Vriezenveensewijk zo’n duizend leden minder dan Ommen. Bovendien heeft Ommen twee predikanten en Westerhaar-Vriezenveensewijk, naast een kerkelijk werker, slechts één.” De gemeente in de veenstreek is volgens Hazeleger orthodoxer dan Ommen. “Het verlangen van de kerkenraad is om met behoud van identiteit de diensten laagdrempeliger te maken.”

Herkenbaar 

De preek moet een duidelijke, Bijbelse boodschap bevatten en altijd over God of Jezus gaan, aldus de predikant. ”Tegelijkertijd moet het ook gaan over de mensen zelf. Het is belangrijk dat een preek herkenbaar is voor het leven van alledag. De Bijbel kun je goed  koppelen aan de actualiteit. Het hoeft dan niet te gaan om nieuws dat je in de krant leest, maar bijvoorbeeld over dingen waar mensen mee zitten, zoals verdriet. Ook corona is natuurlijk een goed voorbeeld.” Over het virus gesproken: je ontdekt volgens ds. Hazeleger in crisistijd vaak nieuwe dingen. “Zo hebben we in de Bijbelkring in Ommen gesproken over de relatie tussen de Bijbelboeken Daniël 7 en Openbaring 13. Onder meer kwam de vraag aan de orde of de beperkende maatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis gezien moeten worden als het merkteken van het beest. Naar de mening van een aantal deelnemers en ook volgens mijn eigen opvatting gaat het hier om keizer Nero die christenen vervolgde. De coronamaatregelen van nu zijn niet specifiek tegen christenen gericht.” 

Jongeren

Hazeleger vindt het ook belangrijk dat jongeren worden bereikt, hoewel er in Westerhaar-Vriezenveensewijk al relatief veel positiefs gebeurt. ”Naar verhouding zijn hier veel catechisatiegroepen en jeugdclubs.” Verder wil hij graag de samenwerking tussen kerken bevorderen, net als in Ommen, waar onder meer oecumenische vieringen werden gehouden op de Vecht bij Huize Het Laer. 

‘Domineetje en kerkje’ 

Karel Hazeleger werd in 1980 geboren in Harderwijk in een gezin van vier. Hij en zijn tweelingzus zijn de oudsten. Vader was ouderling in de Hervormde kerk. Voordat Hazeleger naar Ommen kwam, was hij zes jaar predikant in Daarlerveen. Daarvoor was hij pastoraal werker in Enter. “Na mijn studie theologie in Utrecht wilde ik niet meteen predikant worden, maar eerst ervaring opdoen. Dat neemt niet weg dat ik altijd al dominee wilde worden. Thuis speelde ik ‘domineetje en kerkje’ met de andere kinderen uit ons gezin. Mijn moeder heeft dat op beeld vastgelegd. Als kind ging ik ’s zondags twee keer naar de kerk en ik vond het altijd boeiend. De verhalen over God en mens vond ik spannend. Ik ging graag.”

Voetbal

Hazeleger heeft vijf kinderen. Drie van hen zitten op voetbal. Zelf geeft de predikant in Ommen voetbaltraining en beleeft daar veel plezier aan. “Ik weet nog niet of ik dat in Westerhaar blijf doen.”

Neem een proefabonnement