Op God vertrouwen

Of de rijkdom nu vermeerderd is, of de eer is toegenomen, zij verzadigen hun minnaars niet, maar zij verontrusten en kwellen hen. Houd op te begeren en je zult ophouden je te ergeren. Niets onder de zon is standvastig, maar alles verandert, zaken en eer. Niemand staat vast dan in God alleen.

De liefde van God is een stevige basis; de nederigheid echter verdient deze gunst. Wie op God vertrouwt, verdraagt alles geduldig. En wie God oprecht zoekt, zal snel tevreden zijn. Wie zichzelf zoekt zal zichzelf vinden. Hij zal schade ondervinden, die wil antwoorden op ieder woord dat hij verneemt. De ziel is steeds onstandvastig, zolang zij in aardse dingen getroost zoekt te worden. In God is de ware vreugde van het hart; buiten God is vrede noch rust.

Deze overdenking voor 20 augustus is overgenomen uit ‘Wandelen in het licht’, een onlangs verschenen, bijzonder dagboek dat is samengesteld uit fragmenten die Jacques Koekkoek selecteerde uit de geschriften van Thomas á Kempis (1380 – 1471). Meer dan veertig jaar woonde en werkte deze monnik in het Agnietenklooster bij Zwolle.

Thomas á Kempis – Wandelen in het licht – 384 pagina’s – € 17,99 – KokBoekencentrum
ISBN 9789 0435 3586 1