Adverteren

 

Voor informatie over tarieven en plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546-577475, vraag dan naar Geke Brinkers. U kunt ook mailen naar geke@topic-cc.nl.
Advertentiemateriaal kun u donderdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij geke@topic-cc.nl.

Bekijk de tariefkaart