Geschiedenis
Gezamenlijk Zondagsblad

 

Freek Krommendijk, drukker in Nijverdal was samen met dhr. B. Westera, toen hoofd gereformeerde lagere school in Nijverdal, één van de initiatiefnemers tot het oprichten van het Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijssel in 1911. Krommendijk was de eerste uitgever, en was mededirecteur en mede-eigenaar van de Nijverdalse Grafische Industrie. Eén van de bladen die zij vervaardigden, was het Twents Volksblad, dat tot op heden uitgegeven wordt.

 

Vroom krantje

Uit de mondelinge overlevering is bekend dat Freek en zijn broer Leunis, die ook werkzaam was in de grafische wereld, nogal van mening verschilden over het belang van het Gereformeerd Kerkblad. Leunis had weinig op met de kerk en schijnt tegen zijn broer gezegd te hebben: “Ie ook altied met dat vrome krantje. Dat kost alleen maar geld.” En eigenlijk is dat nog steeds het verhaal van het Gezamenlijk Kerkblad: het kost geld, maar we blijven het maken. Met liefde.

 

De zwerftocht van het GK

In 1968 ging het blad over naar Hilarius te Almelo. Daarna in 1994 naar de uitgever Tubantia in Enschede (dhr. R. Houwert) en vervolgens naar de Oostelijke Weekbladpers van Wegener n.v. Enschede, uitgever Klaas Pool en directeur J.V. Munsterman. In 1997 werd Klaas Pool opgevolgd door Peter van Steensel. Per 1 mei 1997 zijn redactie en vormgeving ondergebracht bij Topic Creatieve Communicatie in Wierden. Momenteel een uitgave van Frowijn Van Maerlant uitgevers, Wierden.

 

De gezusters Krommendijk

De dochters van Freek Krommendijk, de gezusters J.M.C. (Jo) en L.J. (Ina) Krommendijk uit Nijverdal waren betrokken bij het Gereformeerd Kerkblad vanaf het eerste naoorlogse nummer tot 1990. Jo stopte in 1988 en Ina in 1989. Ze waren bureausecretaresses. Later opgevolgd door mw. H. I. Op den Dries-Jansen (tot 1997).
Het eerste nummer van het Gereformeerd Kerkblad verscheen 7 okt. 1911. De eerste redacteuren waren ds. G. Wielenga te Zwolle en ds. R. Zijlstra te Hoogeveen.
In de oorlogsjaren werd de verschijning van het kerkblad onderbroken. Op 10 okt. 1940 werd de eerste uitgave door de Duitsers verboden (vanwege een met K. Schilder sympathiserend artikel van prof. Dr. K. Dijk).
Van 1929-1966 was ds. Y.K. Vellenga te Meppel eindredacteur. Hij werd in 1966 opgevolgd door dr. O.C. Broek Roelofs te Zuidlaren. Deze werd in 1973 opgevolgd door ds. D.H. Borgers te Den Ham, tot 1993.

 

1998: Gezamenlijk Kerkblad

Van 1 oktober 1993 tot 28 september 2018 was ds. A. Hekman hoofdredacteur.

Vanaf 28 maart 1998 ging het blad heten: Gezamenlijk Kerkblad voor de Gereformeerde en SoW-kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland. Vanaf vorming van de PKN: Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

2016: Gezamenlijk Zondagsblad

In november 2015 zochten plaatselijke contactpersonen van Het Zondagsblad, dat al 86 jaar verscheen in Noordwest-Overijssel, contact met het GK. Het Zondagsblad zou per 31 december 2015 ophouden te bestaan, omdat uitgever B.V. Drukkerij Hovens Gréve te Steenwijk, niet meer in staat bleek het blad kostendekkend te vervaardigen. Al snel werd duidelijk dat alleen een fusie de enige mogelijkheid zou zijn om beide bladen in de markt te houden. Op 7 januari 2016 verscheen het eerste Gezamenlijk Zondagsblad.

Op 28 september 2018 werd dr. J. D. Th. Wassenaar hoofdredacteur van het Gezamenlijk Zondagsblad.

gk1
F.H. KROMMENDIJK
1901-1969
gk2
JO KROMMENDIJK
1933-1996
gk3
INA KROMMENDIJK
1927-2003