Teen Challenge nog altijd actief onder jongeren

Directeur Stephan Barendse, directeur van Teen Challenge, is op een vroege zondagmorgen te gast in het radioprogramma ‘Dit is de zondag’. Hij vertelt daarin hoe de Amerikaanse plattelandspredikant David Wilkerson meer dan 60 jaar geleden stopte met elke avond tv-kijken en tot de ontdekking kwam dat God een ander plan met zijn leven had. Hij vertrok naar New York om daar het Evangelie te verkondigen aan drugsverslaafde, criminele jongeren. “Die vraag moeten we ook onszelf stellen,” vindt Barendse, “Wat speelt er in ons leven, dat in de weg staat van het grote plan dat God met ons leven heeft?”