Nearer, my God, to Thee

Allereerst deze groots opgezette uitvoering van André Rieu met 500 koperblazers en het Johann Strauss Orkest, op genomen in de Amsterdamse ArenA op 30 juli 2013:

Naerer, my God, tot Thee, werd in 1841 geschreven door de Amerikaanse Sara Adams. Er zijn diverse Nederlandse vertalingen in omloop, zoals deze die toegeschreven wordt aan C.S. Adama van Scheltema:

Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij ‘t levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvreê.

2
Al zie ik ‘t licht verdoofd
haast voor mijn schreên
en wacht tot rust mijn hoofd
straks slechts een steen,
als dan maar in mijn droom
Uw licht mij tegenstroom’:
wat dan mij overkoom’,
‘k ben niet alleen.

3
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
‘k zie dan in ’t bangst gevaar
Uw heil’ge eng’lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

4
En wenkt Uw eng’lenstoet
eens opwaarts mij,
in ‘s hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
‘k juich dan op hoger toon
bij ’t naad’ren van Uw troon,
‘k ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij!

Zangeres Joke Buijs zingt een prachtige moderne versie moderne versie van dit lied:

Dichter bij U.