We The Kingdom


Inspirerend live optreden

‘We The Kingdom’ is een dijk van en familieband uit Amerika. Hun muziek staat als een huis, hun boodschap is duidelijk: Ik heb U nodig! Draai de volumeknop naar rechts en geniet!

Holy Water

Well God, I’m on my knees again
God, ik kniel weer
God, I’m begging please again,
God, ik smeek U
I need You, oh, I need You
ik heb U nodig
Walking down these desert roads
lopend door de woestijn
Water for my thirsty soul,
water voor mijn dorstige ziel
I need You, oh, I need You,
ik heb U nodig

Your forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips
Uw vergeving is als zoete honing op mijn lippen
Like the sound of a symphony to my ears

Klinkt als een symfonie in mijn oren
It’s like holy water on my skin (hey!)

Het is als heilig water op mijn huid

Dead man walking, slave to sin
Lopende dode man, slaaf van de zonde
I wanna know about being born again,
Ik ben nieuwsgierig naar weer opnieuw geboren worden
I need You, oh, God, I need You
Ik heb U nodig

So, take me to the riverside
Breng me naar de waterkant
Take me under, baptize,
Dompel mij onder en doop mij
I need You, oh, God, I need You
Ik heb U nodig

I don’t wanna abuse Your grace
Ik wil U niet beschamen
God, I need it every day
Ik heb het elke dag nodig
It’s the only thing that ever really
Het is het enige 
makes me wanna change
wat mij kan veranderen