Licht hoeft zichzelf niet te bewijzen

“Er zijn mensen die aan mij vragen of ik wel echt gelovig ben, omdat ik in gesprek ben met mensen van andere religies. Maar als je weet wie je bent, wat jouw identiteit is – de mijne is in Christus – word je niet geïntimideerd door iemand die anders denkt”, zegt Samuel Lee, theoloog des vaderlands (ND).

“Ik heb geregeld gesprekken met moslims, joden, bahai. Ze komen bij me koffiedrinken, of ik bij hen, en we praten over ons geloof. Dat zijn mooie gesprekken. Omdat ik zeker ben van wat ik geloof, vind ik in andersgelovigen mijn naasten.”

Gewoon zijn

“Ik verlang naar een christendom dat niet de behoefte heeft om zichzelf te bewijzen. Dat op een natuurlijke manier zijn licht laat schijnen. Licht hoeft zichzelf niet te bewijzen, dat is er gewoon. Mijn hoop is dat wij dat laten zien in alle verscheidenheid. Ik denk dat mensen in ‘de wereld’ niet het christendom geweigerd hebben, maar dat ze misvattingen hebben door hoe wij het gepresenteerd hebben. In die zin moeten wij veranderen. We moeten naar de mensen gaan om daar te zijn. Gewoon zijn, in de naam van Christus, zonder de behoefte te hebben hen te bekeren. Overigens verheug ik me ook als mensen zich bekeren.”

Gestopt met folderen

Christenen willen het evangelie graag delen met anderen. “Zelfs als je het mooiste product in de aanbieding hebt, werkt het niet om te zeggen: luister naar mij. Ik ben tot de conclusie gekomen dat evangelisatie geen techniek moet zijn. Er bestaat bijvoorbeeld zoiets als vriendschap-evangelisatie. Daar heb ik moeite mee: een vriendschap sluiten met het doel iemand te bekeren. Dan heb je een geheime agenda. Mijn uitgangspunt is wat Franciscus van Assisi zei: verkondig het evangelie, desnoods met woorden. In het Perzisch zegt men: een lekkere geur heeft geen advertentie nodig, die bewijst zichzelf. Ik heb vroeger ook aan evangelisatie gedaan, duizenden folders rondgebracht, maar daar ben ik mee gestopt. Als er iemand bij mij komt en zegt: ik ben geïnteresseerd in Jezus, kun je me helpen, of kun je voor me bidden?, dan raakt mij dat persoonlijk meer dan een grote conferentie met tweeduizend mensen voor wie ik spreek. Waarom? Ik ken deze persoon. Het is mooi als het christendom groeit, maar cijfers zeggen niet alles. Het gaat om de menselijke relatie.”

Bij KokBoekencentrum is onlangs een nieuw boek van Samuel Lee verschenen met de titel ‘Verlangen naar een nieuw christendom’.