Kruus van piepschoem, kruus van lood

Fragment uit een column van Daniël Lohues

(Dagblad van het Noorden, 30 mei 2020)

De man bladert wat en leest voor: „Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.”

De jongen kijkt de man met grote ogen aan en vraagt of dat echt gebeurd is. De man moet lachen en vertelt dat het gebeurd zou kúnnen zijn. Dat Jezus leerlingen had die besloten hadden om de goede boodschap van hun Heer te gaan verkondigen. „Maar dat moet je in die tijd zien”, zegt de man tegen de jongen. Het is even stil. Dan vraagt de jongen welke tijd dat dan was. „Ja, dus ongeveer ehm, ja hoe oud werd Jezus. Nou ja, 34 geloof ik, dus dit was in het jaar ‘34”, lacht de man.