Een schip nodig? Bouw er zelf één!

Sommige mensen houden van dromen. “Als ik maar de kans kreeg om te laten zien wat ik kan!” Anderen praten over wat ze kunnen bereiken “als hun schip arriveert”. We praten over mensen die hun grote doorbraak kregen toen “de kansen kwamen aanwaaien”.  Laat je inspireren door een aantal bijbelteksten en zie dat er werk aan de winkel is.

Niets doen
Veel mensen zijn gefocust op een gratis lunch, gratis scholing en andere voordelen waar ze niets voor hoeven te doen. Eigenlijk verwachten ze dat iemand anders het harde werk doet en voorziet in de zaken waar ze zelf niet de nodige inspanningen voor willen leveren. Ze verwachten de loterij te winnen zonder zelfs maar de moeite te nemen om een lot te kopen. 

Aanpakken
Als jongeman werd ik verwend door mijn ouders en had geen goede werkhouding. Gelukkig had ik een oom die me vriendelijk doch ferm leerde dat, als je succes wilt hebben in wat dan ook, dat je dan ook werk moet verzetten om het te bereiken. Nadat ik een volgeling van Jezus Christus ben geworden, heb ik tot God gebeden om mijn carrière te zegenen, maar ik begreep dat Hij van mij verwachtte dat ik ook mijn deel daaraan zou bijdragen. Wat ik uiteindelijk heb geleerd, is dat God “bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeze 3:20).

Bouw een schip
Toen Noach van God de opdracht kreeg een ark te bouwen, had het tot dat moment nog niet geregend op aarde. Dus toen God Noach vertelde, dat het niet alleen zou gaan regenen, maar zelfs de hele aarde zou overstromen, stond de toekomstige ark-bouwer waarschijnlijk perplex. Maar Noach deed wat hem gevraagd werd: een schip bouwen van enorme omvang – met de kracht en de leiding van de Heere. Aan ons wordt misschien niet gevraagd om een ark te bouwen, maar misschien wel iets anders dat net zo bijzonder is. De vraag is alleen: Zijn we bereid om het werk te verrichten dat daarvoor nodig is? 

Doelen hebben meer nodig dan dromen
Velen van ons hebben verheven doelen, die we zouden willen bereiken. Maar dromen en hopen is niet genoeg om onze dromen werkelijkheid te laten worden. “Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, is een mens zonder verstand” (Spreuken 12:11).

Daden spreken altijd luider dan woorden
“Geen woorden maar daden” herinnert het gezegde ons, maar de echte winst komt pas als we doorzetten. Het opschrijven van doelen is altijd een goed idee, maar het formuleren van een tastbaar, meetbaar plan om ze te bereiken is veel beter. “Bij alle zwoegen is er overschot, praatjes leiden slechts tot gebrek” (Spreuken 14:23)

Halfhartige inspanningen slagen zelden
Op een dag kwam mijn vriend Gary Highfield tot de ontdekking, dat het ‘willen’ van een beter leven voor zijn gezin moest veranderen in ‘moeten’. Hij begon zich in te spannen om voor zijn bedrijf een meer waardevolle werknemer te worden. Zijn inspanningen werden beloond en hij schreef zelfs een boek over: When want to becomes have to (Als willen moeten wordt). Tot op de dag van vandaag vormt dit boek een bron van inspiratie voor veel jonge mensen. “Alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen”, in de wetenschap dat u van de Heere als vergoeding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus” (Colossenzen 3:23-24).

bron: ingekorte tekst uit een eMeal van CBMC Nederland 
tekst: Robert J. Tamasy 
vertaling: Eva Vreeken