Amazing Grace

De Italiaanse tenor Andrea Bocelli (53) is een wereldberoemde operazanger, die klassieke en moderne muziek verbindt. De gelovige blinde zanger is ‘pro-life’. Zijn eigen moeder besloot geen abortus te plegen. Elke dag is Bocelli haar hier nog dankbaar voor. Amazing Grace werd opgenomen tijdens de coronacrisis voor de Dom in Milaan.

Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see.
’t was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear, the hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares, I have already come.
’t was grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home.
The Lord has promised good to me. His word my hope secures.
He will my shield and portion be, as long as life endures.

Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease.
I shall possess, within the veil, a life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine.
But God, who call’d me here below, will be forever mine.

Geweldige Genade, lieflijke klank, dat een stakker zoals ik redde.
Ik was eens verloren, maar heb gevonden. ‘k was blind, maar nu kan ik zien.
Het was de Genade die mijn hart leerde te vrezen en mijn angsten wegnam.
Wat een kostbaar geschenk, toen ik net geloofde.

Door veel gevaren, moeite en verstrikkingen ben ik gegaan.
Het is Genade die me tot nu toe in veiligheid brengt en me naar Huis zal leiden.
De Heer heeft me veel goeds beloofd. Zijn woord versterkt mijn hoop.
Hij zal mijn schild en bescherming zijn zolang ik leef.

Ja, wanneer mijn lichaam en hart het zullen begeven, mijn leven ophoudt.
Dan zal ik vreugde en vrede verkrijgen.
De aarde zal verdwijnen als sneeuw, de zon niet meer schijnen.
Maar God, die mij op aarde riep, zal er altijd voor mij zijn.
(vertaling: Henriette Gerfen)

Johan Newton

De geschiedenis van dit iconische lied is zeer actueel in de week waarin George Floyd begraven werd, de zwarte man die in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. De dichter van dit lied, John Newton, stond namelijk aan beide kanten van de geschiedenis die opnieuw naar voren komt in de huidige bezinning op racisme.

Slavenhandelaar

John Newton werkte als slavenhandelaar, maar kwam tot een plotselinge geloofsbekering, volgens de overlevering, na een storm op zee. Door een verblijf in Afrika kreeg hij sympathie voor de Afrikaanse bevolking en werd hij na verloop van tijd een fel tegenstander van de slavenhandel. Zouden we tegenwoordig ook zijn standbeeld omver halen of niet? Kan een dader een held worden? In ieder geval is zijn lied een levend monument gebleven, waarin pijn en hoop een eenheid vormen.

Jonge slavin

Eén van de films over zijn leven wil ons doen geloven dat hij de melodie van het lied ‘Amazing Grace’ had geleerd van een jonge slavin die hij op één van zijn handelsreizen had ontmoet. Zo blijft in dit lied de taal van een niet meer uit te wissen schuldig verleden verbonden met die van een nieuw bezongen vrijheid, geschonken door genade.

Negatief mensbeeld

Onder de liederen die Newton schreef is ‘Amazing Grace’ de bekendste gebleven. De tekst kreeg varianten, ook vanwege het negatieve mensbeeld (zonde) dat er uit spreekt. Is de mens dan in het geheel niet in staat goed te doen? De zin ‘That saved a wretch like me’ werd vaak gewijzigd in ‘that saved and strengthened me’: Gods genade maakt mij sterker, zodat ik mij ook voor zijn wereld in kan zetten.

Symbool Amerikaanse cultuur

Het lied en de melodie ervan kregen een veel bredere draagwijdte dan alleen binnen de kerk. De melodie werd bijvoorbeeld een symbool van de Amerikaanse cultuur en gemeenschap. Denk daarbij aan de doedelzakken die de melodie spelen bij algemene herdenkingsbijeenkomsten. Een cultuurchristelijk symbool van een natie. Barack Obama zette het lied spontaan in bij de herdenking van de negen slachtoffers van de schietpartij in een zwarte kerk in Charleston in 2015.

Bron: dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede