Privacyprocedures Gezamenlijk Zondagsblad

Versie: 1.0

Datum: 18-09-2018

Doel van dit document

Het GZ verwerkt persoonsgegevens in verschillende gevallen. Wij doen dit zowel online als offline. In dit document beschrijven wij de te volgen procedures voor wanneer iemand gebruik wil maken van zijn recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens.

Recht op inzage

Wanneer iemand gebruik wil maken van zijn recht op inzage in persoonsgegevens, zal het GZ de volgende stappen uitvoeren:

  1. Zij vraagt om de volledige naam van de aanvrager, alsmede de kerkelijke gemeente waar hij of zij bij betrokken is.
  2. Het GZ doorzoekt het online bewijsnummerarchief op berichten die betrekking hebben op de aanvrager en maakt hiervan een overzicht.
  3. Dit overzicht wordt via e-mail aangeleverd bij de aanvrager.

Aangezien het GZ geen centrale database heeft van gegevens gekoppeld aan een persoon, moet het maken van een overzicht handmatig uitgevoerd worden. Daartoe worden alleen de online beschikbare uitgaven van het GZ doorzocht. Dit online archief gaat maximaal een jaar terug. Persoonsgegevens ouder dan een jaar zijn niet langer beschikbaar en kunnen dus niet in het overzicht opgenomen worden.

Recht op rectificatie

Wanneer iemand gebruik wil maken van zijn recht op rectificatie van persoonsgegevens, zal het GZ de volgende stappen uitvoeren:

  1. GZ vraagt om de foutief weergegeven persoonsgegevens en om de gerectificeerde gegevens.
  2. Zij stelt een bericht op met daarin de gevraagde rectificatie. Dit bericht wordt ter akkoord voorgelegd aan de aanvrager.
  3. Bij akkoord wordt dit bericht geplaatst in de eerstvolgende uitgave van GZ.

Aangezien het GZ een gedrukte uitgave is, is het natuurlijk niet mogelijk na het drukken en verspreiden nog wijzigingen door te voeren. Daarom vindt rectificatie plaats door het plaatsen van een bericht in de eerstvolgende uitgave van het GZ.

Recht op verwijdering

Wanneer iemand gebruik wil maken van zijn recht op verwijdering van persoonsgegevens, zal GZ de volgende stappen uitvoeren:

  1. GZ vraagt om de persoonsgegevens die verwijderd moeten worden en de uitgave van GZ waarin deze stonden.
  2. GZ zal deze gegevens verwijderen uit de PDF in het online bewijsnummerarchief.

Aangezien het GZ een gedrukte uitgave is, is het natuurlijk niet mogelijk na het drukken en verspreiden nog gegevens te verwijderen uit de papieren uitgave.